Producenci
Zapłata po dostawie
PAŃSTWOWE i SAMORZĄDOWE SZKOŁY I UCZELNIE, URZĘDY, PRZEDSZKOLA, DPS-y, JEDNOSTKI i ZAKŁADY BUDŻETOWE, JEDNOSTKI SAMORZĄDU ORAZ FIRMY Z UMOWĄ MOGĄ ZAMAWIAĆ Z PŁATNOŚCIĄ PRZELEWEM PO DOSTAWIE.

Składając zamówienie, wystarczy wybrać formę płatności:
"Przelew bankowy po dostawie"

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Przesyłka Kurierska) już od 738,00 zł.

Darmowa dostawa

Promocje
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0006 z dwoma pojemnikami DEZO, z trzema wiadrekami 6L i z dwoma koszykami i z workiem na śmieci
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0006 z dwoma pojemnikami DEZO, z trzema wiadrekami 6L i z dwoma koszykami i z workiem na śmieci

1 029,00 zł

Cena regularna: 1 099,00 zł

Najniższa cena: 1 029,00 zł

836,59 zł

Cena regularna: 893,50 zł

Najniższa cena: 836,59 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0007 z dwoma pojemnikami DEZO, z wiaderkiem 6L, dwoma koszykami i workiem na śmieci 60L
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0007 z dwoma pojemnikami DEZO, z wiaderkiem 6L, dwoma koszykami i workiem na śmieci 60L

949,00 zł

Cena regularna: 1 019,00 zł

Najniższa cena: 949,00 zł

771,54 zł

Cena regularna: 828,46 zł

Najniższa cena: 771,54 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0009 z dwoma pojemnikami DEZO i z trzema wiaderkami 6L
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0009 z dwoma pojemnikami DEZO i z trzema wiaderkami 6L

989,00 zł

Cena regularna: 1 089,00 zł

Najniższa cena: 989,00 zł

804,07 zł

Cena regularna: 885,37 zł

Najniższa cena: 804,07 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0010 z dwoma pojemnikami DEZO i z pięcioma wiaderkami 6L
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0010 z dwoma pojemnikami DEZO i z pięcioma wiaderkami 6L

1 089,00 zł

Cena regularna: 1 189,00 zł

Najniższa cena: 1 089,00 zł

885,37 zł

Cena regularna: 966,67 zł

Najniższa cena: 885,37 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0011 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L i koszykiem
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0011 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L i koszykiem

879,00 zł

Cena regularna: 959,00 zł

Najniższa cena: 879,00 zł

714,63 zł

Cena regularna: 779,67 zł

Najniższa cena: 714,63 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0012 z pojemnikiem DEZO, z czterem wiaderkami i z trzema koszykami
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0012 z pojemnikiem DEZO, z czterem wiaderkami i z trzema koszykami

979,00 zł

Cena regularna: 1 069,00 zł

Najniższa cena: 979,00 zł

795,93 zł

Cena regularna: 869,11 zł

Najniższa cena: 795,93 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0013 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L i workiem na śmieci 60 L
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0013 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L i workiem na śmieci 60 L

849,00 zł

Cena regularna: 929,00 zł

Najniższa cena: 849,00 zł

690,24 zł

Cena regularna: 755,28 zł

Najniższa cena: 690,24 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0014 z pojemnikiem DEZO, z czterem wiaderkami i z workiem na śmieci
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0014 z pojemnikiem DEZO, z czterem wiaderkami i z workiem na śmieci

939,00 zł

Cena regularna: 1 029,00 zł

Najniższa cena: 939,00 zł

763,41 zł

Cena regularna: 836,59 zł

Najniższa cena: 763,41 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0015 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L i workiem na śmieci 60 L
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0015 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L i workiem na śmieci 60 L

879,00 zł

Cena regularna: 959,00 zł

Najniższa cena: 879,00 zł

714,63 zł

Cena regularna: 779,67 zł

Najniższa cena: 714,63 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0016 z pojemnikiem DEZO, z czterem wiaderkami i z workiem na śmieci
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0016 z pojemnikiem DEZO, z czterem wiaderkami i z workiem na śmieci

979,00 zł

Cena regularna: 1 079,00 zł

Najniższa cena: 979,00 zł

795,93 zł

Cena regularna: 877,24 zł

Najniższa cena: 795,93 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0017 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L , koszykiem i workiem na śmieci
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0017 z pojemnikiem DEZO, z dwoma wiaderkami 20L i 6L , koszykiem i workiem na śmieci

899,00 zł

Cena regularna: 989,00 zł

Najniższa cena: 899,00 zł

730,89 zł

Cena regularna: 804,07 zł

Najniższa cena: 730,89 zł
szt.
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0018 z pojemnikiem DEZO, z czterema wiadrekami z trzema koszykami i z workiem na śmieci
Wózek do dezynfekcji Splast TSMD-0018 z pojemnikiem DEZO, z czterema wiadrekami z trzema koszykami i z workiem na śmieci

989,00 zł

Cena regularna: 1 079,00 zł

Najniższa cena: 989,00 zł

804,07 zł

Cena regularna: 877,24 zł

Najniższa cena: 804,07 zł
szt.
Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

 1. Ogólne warunki
 2. Oferty, zamówienia i umowy
 3. Rysunki projektowe, przekazywanie danych, dokumenty
 4. Cena
 5. Terminy dostaw i dostawy
 6. Ryzyko i przeniesienie prawa własności
 7. Przyjęcie dostawy, sprawdzenie towaru
 8. Siła wyższa
 9. Gwarancja
 10. Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej
 11. Płatności i zabezpieczenie
 12. Rozwiązanie umowy
 13. Spory prawne i jurysdykcja

1. Ogólne warunki

1.1 Niniejsze warunki dostaw obowiązują dla wszystkich ofert składanych przez oraz zamówień złożonych do firmy Starla Olga Hejman ( zwaną dalej: "BALMEA") na realizowaną przez firmę BALMEA sprzedaż oraz dostawę towarów (zwanych dalej : "towarami"), jak również dla wszystkich umów z firmą BALMEA, które ich dotyczą.
1.2 Niniejszym wyraźnie wyklucza się obowiązywanie warunków dostaw strony trzeciej lub klienta firmy BALMEA ( zwanego dalej: "Klientem").
1.3 Klient może powołać się na postanowienia będące odstępstwem od niniejszych warunków dostaw wyłącznie pod warunkiem i w zakresie potwierdzenia ich przez firmę BALMEA w formie pisemnej.
1.4 Formuły Incoterms 2000 znajdują zastosowanie i stanowią część niniejszych postanowień ogólnych warunków dostaw. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy warunkami ogólnymi a formułami Incoterms 2000, zastosowanie znajdują niniejsze warunki ogólne.

2. Oferty zamówienia i umowy

2.1 Wszelkie oferty cenowe/oraz oferty zachowują ważność przez okres podany w ofercie, a przypadku jego braku w ofercie, przyjmuje się iż są ważne przez 14 dni od daty złożenia oferty Klientowi.
2.2 Zamówienia złożone przez Klienta oraz oferty zaakceptowane przez BALMEA nie mogą zostać odwołane. Otrzymane przez BALMEA zaliczki nie zostaną zwrócone. 
2.3 Zobowiązania firmy BALMEA powstają dopiero i wyłącznie z chwilą przyjęcia oferty w formie pisemnej lub z chwilą rozpoczęcia jej realizacji. Ponadto zobowiązania firmy BALMEA dotyczą wyłącznie zakresu określonego w formie pisemnej. Zobowiązania lub umowy ustne z pracownikami firmy BALMEA nie mają mocy wiążącej o ile nie zostaną potwierdzone, a ich zakres określony w formie pisemnej.
2.4 Niniejsze warunki obowiązują zarówno przy zmianach umowy, jak również w stosunku do innych oddzielnych umów.
2.5 Minimalna wartość zamówienia wynosi 100zł. W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 100zł naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 70zł oraz doliczone zostaną koszty dostawy.
2.6 Uwagi kupującego wpisywane w pole uwag dotyczących dostawy w procesie zamawiania nie są informacją w rozumieniu art. 5561 §1 pkt 3 k.c.

3. Rysunki projektowe, przekazywanie danych, dokumenty

3.1 Katalogi, broszury zdjęcia, diagramy, dane dot. wag i miar oraz temu podobne informacje ujawnione mają moc wiążącą wyłącznie wtedy, o ile i w jakim zakresie zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej.
3.2 BALMEA nie jest zobligowany do udostępniania rysunków konstrukcyjnych, rysunków dotyczących produkcji oraz rysunków szczegółowych.
3.3 Schematy posadowienia lub montażu udostępnione przez firmę BALMEA są dostarczane wyłącznie do celów informacyjnych. Nie opierają się one na danych matematycznych, ilościowych czy wzorach naukowych.
3.4 Nie wolno przekazywać lub ujawniać osobom trzecim dokumentów lub danych opracowanych przez firmę BALMEA bez wyraźnej zgody firmy BALMEA.
3.5 Firma BALMEA nie ponosi odpowiedzialności za przypadki naruszenia praw własności Klienta lub osób trzecich wynikające z wykorzystania rysunków, modeli, instrukcji itd. dostarczonych przez Klienta.

4. Cena

4.1 Ceny ustalone przez firmę BALMEA lub z nią uzgodnione są cenami netto, czyli nie zawierają podatku VAT i obowiązują dla dostaw loco zakład lub loco skład towarów bez opakowania. Nie obejmują one również kosztów pakowania, załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia, instalacji, montażu i /lub innych usług, chyba że przyjęta oferta lub umowa stanowią inaczej.
4.2 Ceny mogą ulegać zmianom w następstwie wahań kursów walut oraz innych okoliczności, takich jak wzrost kosztów własnych, mający wpływ na zmianę ceny nabycia w okresie pomiędzy datą wyceny i/lub przesłania oferty a datą potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

5. Terminy dostaw i dostawy

5.1. Firma BALMEA, wg własnego uznania, ma prawo do szacunkowego ustalenia daty dostawy w oparciu o zwyczajowe praktyki. Okres realizacji zamówienia naliczany jest od momentu zawarcia umowy, po otrzymaniu przez firmę BALMEA wszystkich niezbędnych przedmiotów, dokumentów oraz danych od Klienta, jak również po otrzymaniu przez firmę BALMEA uzgodnionej zaliczki lub jakiegokolwiek uzgodnionego zabezpieczenia płatności oddanego jej do dyspozycji.
5.2 Za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 7.3 towary do dostarczenia przez firmę BALMEA uznaje się za dostarczone z chwilą opuszczenia przez nie zakładu lub składu firmy BALMEA lub zaangażowanych przez nią do transportu lub dla dobra Klienta osób trzecich .
5.3. Fakt niezrealizowania dostawy w przewidzianym terminie nie upoważnia Klienta do dochodzenia roszczeń o odszkodowania dodatkowe lub zastępcze, ani do niewywiązania się z jakichkolwiek własnych zobowiązań określonych umową. Klient ma jednakże prawo rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia, o ile firma BALMEA w dalszym ciągu nie zrealizuje dostawy przedmiotowych towarów w stosownym terminie uzgodnionym z Klientem w formie pisemnej.
5.4 Terminy realizacji dostaw ulegają wydłużeniu o czas opóźnienia w realizacji umowy spowodowanego działaniem siły wyższej. Terminy te zostaną również wydłużone o czas spóźnienia Klienta w wypełnianiu zobowiązań umownych lub innych zobowiązań, których wypełnienia firma BALMEA może oczekiwać.
5.5. Jeżeli firma BALMEA zaaprobowała karę pieniężną za spóźnienie w dostawie, wówczas jest zobowiązana do uiszczenia niniejszej kary tylko pod warunkiem, że spóźnienie w dostawie nastąpiło w wyniku zaniedbania po stronie firmy BALMEA, a Klient przedstawi dowody potwierdzające rzeczywiste straty poniesione w wyniku spóźnienia w dostawie. Wysokość kary w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wysokość rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.
5.6 BALMEA zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa będzie uznawana za osobną dostawę zgodnie z zakresem stosowalności niniejszych warunków.
5.7 BALMEA zastrzega sobie prawo do dostaw towaru w ilości o 10% mniejszej lub większej w stosunku do potwierdzonej wielkości dostawy. Należności klienta koryguje się odpowiednio.

6. Ryzyko i przeniesienie prawa własności

6.1. Z chwilą domniemania dostarczenia towarów zgodnie z art. 5.2; 5.3 lub art. 7.3. ryzyko za dostarczane przez firmę BALMEA towary jest po stronie Klienta.
6.2. Załadunek, wysyłka lub transport, rozładunek oraz ubezpieczenie towarów do dostarczenia odbywa się na ryzyko Klienta, nawet wtedy, gdy są one wykonywane przez firmę BALMEA.
6.3. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej na towary/związane z towarami do dostarczenia, a także na dokumenty, przedmioty i/lub usługi związane z nimi pozostają własnością firmy BALMEA lub osób trzecich do nich uprawnionych i w żadnym wypadku nie są przenoszone na Klienta.

7. Przyjęcie dostawy, sprawdzenie towaru

7.1. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznej współpracy w zakresie uzgodnionych inspekcji lub sprawdzeń towaru. W przypadku braku terminowej współpracy ze strony Klienta w zakresie dokonywania sprawdzeń/inspekcji lub niemożności ich przeprowadzenia w uzgodnionym terminie, dostarczone przedmioty uznaje się za przyjęte i odebrane.
7.2. Klient jest zobowiązany przyjąć dostawę z chwilą przygotowania dostarczanych towarów do transportu lub wysyłki.
7.3. Jeżeli Klient nie wykazuje woli współpracy w zakresie terminowych lub uzgodnionych w czasie inspekcji, sprawdzeń, lub odbiorów dostaw, towary zostaną uznane za dostarczone o czasie możliwej lub oczekiwanej ze strony firmy BALMEA inspekcji, sprawdzenia lub odbioru, w odstępstwie od postanowień zawartych w art. 5.2.
7.4. Firma BALMEA ma prawo dochodzenia rekompensaty za szkody i koszty powstałe w wyniku odmowy lub zwłoki w przeprowadzeniu kontroli, sprawdzenia lub odbioru.

8. Siła wyższa

8.1. Firma BALMEA ma prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli wykonanie postanowień niniejszej umowy stanie się niemożliwe lub utrudnione w całości lub części, czasowo lub nie, poprzez zaistnienie okoliczności pozostających w sposób uzasadniony poza jej kontrolą, w tym blokady obiektu lub budynku, strajków, określonych przerw w pracy lub tzw. strajku włoskiego i lokautu, zwłoki w dostawie na rzecz firmy BALMEA części, towarów i usług zamówionych u osób trzecich, innych niż okoliczności, których zaistnienie można przypisać firmie BALMEA, wypadków i przerw w działalności gospodarczej.
8.2. W przypadku zaistnienia siły wyższej po stronie firmy BALMEA jej zobowiązania podlegają zawieszeniu. Jeżeli działanie siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zarówno firma BALMEA jak i jej Klient mają prawo rozwiązać niemożliwe do wykonania części umowy w drodze pisemnego oświadczenia, bez uszczerbku dla postanowień art. 12.

9. Gwarancja

9.1. Firma BALMEA gwarantuje dobrą jakość dostarczanych towarów w zakresie wad i usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wykończeniowych stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i zgłoszonych do reklamacji w przewidzianym terminie. Firma jest zobowiązana do ponownej darmowej dostawy lub darmowej naprawy przedmiotowych towarów, bądź zapisania na dobro rachunku Klienta w stopniu uzasadnionym całości lub część kwoty, na którą opiewa faktura za przedmiotowe towary. Decyzja, które z powyższych rozwiązań znajdzie zastosowanie pozostaje w gestii firmy BALMEA.
9.2 Okres gwarancji wyrażony w liczbie miesięcy od daty dostawy jest określony w danych technicznych każdego produktu, dostarczanych wraz z ofertą cenową lub na życzenie klienta.
9.3. Widoczne usterki i wady muszą zostać zgłoszone przez Klienta do reklamacji nie później niż w dniu inspekcji lub kontroli towarów, a w sytuacji, gdy taka inspekcja lub kontrola nie została uzgodniona, w ciągu 14 dni od daty dostawy towarów. Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń względem firmy BALMEA.
9.4 Reklamacje innych wad i usterek należy wnosić w formie pisemnej w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia, pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń względem firmy BALMEA.
9.5. Po złożeniu reklamacji, Klient zobowiązany jest traktować dostarczone towary z należytą starannością do czasu wyboru przez firmę BALMEA jednego z działań naprawczych określonych w art. 9.1.
9.6. Wszelkie prawa gwarancyjne wygasają, w przypadku gdy: 9.6. a) instrukcje firmy BALMEA względem składowania, przechowywania, testowania, instalacji, montażu, monitoringu, konserwacji i/lub użytkowania towaru nie są ściśle przestrzegane; 9.6. b) dostarczone towary są użytkowane w sposób niezgodny z umową lub ich przeznaczeniem; 9.6. c) Klient lub osoby trzecie nie zaangażowane przez firmę BALMEA podjęły bez jej zgody działania obejmujące dostarczone przez BALMEA towary. 9.6. d) Klient nie wypełnił żadnego ze swoich zobowiązań wobec firmy BALMEA wynikających z postanowień niniejszej umowy, lub też nie wypełnił ich terminowo lub należycie.
9.7. Zobowiązania gwarancyjne po stronie firmy BALMEA względem Klienta za towary lub części towarów nabytych przez BALMEA od osób trzecich nie mogą w żadnym wypadku obowiązywać w zakresie większym lub przez dłuższy okres czasu niż zobowiązania gwarancyjne wyżej wymienionych osób trzecich wobec firmy BALMEA. Firma BALMEA zostanie zwolniona ze swoich zobowiązań z chwilą, gdy swoje roszczenia względem osób trzecich przeniesie na klienta.
9.8. Na życzenie firmy BALMEA Klient jest zobowiązany umożliwić jej wykonywanie czynności gwarancyjnych i niezwłocznie poinformować BALMEA o wszelkich ewentualnych zobowiązaniach pozwalających firmie BALMEA na zmniejszenie kosztów po jej stronie.
9.9. W przypadku reklamacji jakościowych dostarczonego towaru podstawą do uznania reklamacji jest etykieta znajdująca się na opakowaniu zawierająca niezbędne informację będące podstawą do rozpoczęcia procesu rozpatrywania reklamacji. W wypadku, gdy konieczna jest wymiana towaru ? a reklamacja finalnie nie zostanie uznana ? klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów transportu materiału i elementów na wymianę.

10. Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej

10.1. Odpowiedzialność firmy BALMEA za wadliwość dostarczonych przez nią towarów ogranicza się do wypełniania zobowiązań gwarancyjnych określonych w poprzednim artykule.
10.2 Firma BALMEA w żadnym wypadku nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań zastępczych lub dodatkowych, za wyjątkiem odszkodowań za szkody powstałych w następstwie zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa po stronie firmy BALMEA lub jej pracowników. Firma BALMEA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zysków, szkód wynikowych lub pośrednich, jeżeli nie powstały one w wyniku zamierzonego działania ze strony firmy BALMEA.
10.3. Jeżeli firma BALMEA zostanie zobowiązana do wypłacenia odszkodowania, jego wysokość nie będzie wyższa niż - wedle uznania firmy BALMEA - wartość faktury za dostarczone przez nią towary lub towary, względem których wystąpiły szkody, lub też w przypadku, gdy stwierdzone szkody pokrywa polisa ubezpieczeniowa firmy BALMEA, kwota pieniężna rzeczywiście wypłacona firmie przez ubezpieczyciela.
10.4. W przypadku nałożenia na firmę BALMEA kary pieniężnej, obowiązek zapłacenia odszkodowania ogranicza się do wysokości kary pieniężnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 5.5.
10.5 Wszelkie roszczenia względem firmy BALMEA, za wyjątkiem roszczeń przez nią uznanych, wygasają po upływie 2 miesięcy od daty powstania roszczenia.
10.6 Warunki ograniczające, wyłączające lub konstytuujące odpowiedzialność, którym podlega firma BALMEA ze strony swoich dostawców lub podwykonawców w zakresie dostarczonych towarów, mogą zostać nałożone przez firmę BALMEA również na Klienta.
10.7 Pracownicy firmy BALMEA lub niezależni wykonawcy zaangażowani przez BALMEA celem realizacji umowy mogą podjąć wobec Klienta wszelkie środki zaradcze dozwolone niniejszą umową, tak jakby sami byli Stroną tej umowy.
10.8 Klient przejmuje odpowiedzialność i pokrywa koszty z tytułu roszczeń ze strony osób trzecich względem firmy BALMEA, jej pracowników oraz niezależnych wykonawców zaangażowanych przez firmę BALMEA celem realizacji umowy w zakresie obejmującym realizację tej umowy, o ile zakres ten jest większy lub inny niż zobowiązania firmy BALMEA względem Klienta.
10.9 Klient ma obowiązek ścisłego przestrzegania krajowych lub międzynarodowych ograniczeń rządowych w zakresie eksportu, importu oraz ich zastosowania dla dostarczanych towarów. Pokrywa on szkody powstałe po stronie firmy BALMEA z tytułu nieprzestrzegania tych ograniczeń.

11. Płatności i zabezpieczenie

11.1 Płatności należy uiszczać w ciągu 30 dni od daty dostawy. Platności należy dokonywać na wskazane przez firmę BALMEA konto bankowe. Firma BALMEA zastrzega sobie prawo do zażądania w każdej chwili pełnej lub częściowej płatności w formie zaliczki, i/lub uzyskania zabezpieczenia płatności.
11.2 Klient pozbawiony jest prawa do zaliczania na poczet wierzytelności sum pobieranych przez strony i pomiędzy stronami. Wszelkie płatności dokonywane przez Klienta zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet ewentualnych kar, odsetek a następnie najstarszej nieuregulowanej zaległości w płatnościach. Zaistnienie roszczeń gwarancyjnych nie skutkuje zawieszeniem zobowiązań płatniczych po stronie Klienta.
11.3 Jeżeli Klient nie dokona należnej płatności zgodnie w postanowieniami określonymi powyżej, zostanie to uznane za zwłokę w płatności bez konieczności zawiadomienia. Z chwilą powstania zwłoki w płatności po stronie Klienta, wszelkie pozostałe wierzytelności firmy BALMEA od Klienta stają się wymagalne, a Klient ze skutkiem natychmiastowymi i bez konieczności zawiadomienia jest w zwłoce z uregulowaniem tych wierzytelności. Począwszy od dnia wystąpienia zwłoki w płatnościach po stronie Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty firmie BALMEA odsetek ustawowych. 11.4 Wszelkimi kosztami powstałymi po stronie firmy BALMEA z tytułu ściągania należności od Klienta zostanie obciążony Klient.

12. Rozwiązanie umowy

12.1 Jeżeli Klient nie wypełnia jednego lub więcej swoich zobowiązań, nie wypełnia ich terminowo lub należycie, ogłosi upadłość, zażąda (czasowego) moratorium na spłatę zadłużenia, prowadzi działania w celu rozwiązania swojego przedsiębiorstwa lub jeżeli składniki jego majątku zostały zajęte na mocy decyzji sądu w całości lub części, firma BALMEA ma prawo zawiesić realizację umowy lub wypowiedzieć umowę w całości lub części, bez koniecznego zawiadomienia o nienależytym wykonaniu umowy przez złożenie pisemnego oświadczenia, według swojego uznania oraz zastrzegając sobie wszelkie prawa przysługujące mu na mocy umowy w zakresie zwrotu kosztów, wyrównania strat i zwrotu odsetek.
12.2 Klient ma prawo wypowiedzieć umowę wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 5.3 oraz 8.2 niniejszych warunków, przy czym wyłącznie po zapłaceniu firmie BALMEA wszelkich kwot należnych jej na ten dzień, niezależnie od tego, czy są już wymagalne.
12.3 Jeżeli umowa zostanie rozwiązania na podstawie art. 12.1 przed wyprodukowaniem lub dostarczeniem uzgodnionych towarów, firma BALMEA ma prawo do otrzymania pełnej uzgodnionej ceny za te towary, pomniejszonej o sumę oszczędności powstałej bezpośrednio na skutek rozwiązania umowy. Jeżeli stosunek umowy wygaśnie na podstawie art. 12.2, firma BALMEA ma prawo do otrzymania części uzgodnionej ceny za towary, proporcjonalnie do zakresu czynności podjętych już względem uzgodnionych towarów i wymaganych dla nich czynności, pomniejszonej o sumę oszczędności powstałej bezpośrednio na skutek rozwiązania umowy. Klient zwraca pełne koszty wszystkich już poniesionych nakładów oraz inwestycji podjętych przed rozwiązaniem umowy.

13. Spory prawne i jurysdykcja

13.1 Wszelkie spory powstałe w zakresie dostarczonych towarów lub interpretacji niniejszych ogólnych warunków dostaw będą rozstrzygane wyłącznie w sądzie właściwym dla siedziby BALMEA.
13.2 Umowa podlega przepisom prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium